Branding

1

Anàlisis dels canals de comunicació existents

2

Disseny i execució de plans de comunicació personalitzats

3

Redacció de contingut per a tot tipus de suports

4

Creació de newsletters, memòries anuals, revistes corporatives, etc.

5

Creació, desenvolupament i reputació de marca