Digital

1

Planificació i gestió de xarxes socials

2

Disseny i programació web

3

Manteniment web

4

Consultoria estratègica digital

5

Contractació d’influencers

6

Publicitat digital (SEM) i posicionament web (SEO)

7

Realització de videos

8

Reportatges fotogràfics per a web

9

Col·laboració amb bloggers

10

Publicitat a xarxes socials

Facebook Ads i Instagram Ads

Pàgina web del CERTA

Pàgina web de Nexes

Gestió de les xarxes sociales de Whirlpool

Contractació d’influencers per a Whirlpool

Pàgina web de García Castro Asesores

Gestió de les xarxes socials de La Casa de las Latas Asturias

Pàgina web de Vitogas

Pàgina web de Todo Varices