Esdeveniments

1

Organitzem i gestionem actes corporatius, culturals o socials, tant a nivell intern com extern

2

Organització, disseny de la idea, producció, muntatge i execució

3

Avaluació de resultats de les acciones realitzades

4

Fotografies i videos de l’esdeveniment

5

Clipping de premsa