Skip to main content

Apostar per la reutilització d’equipaments mèdics en desús reduiria notablement la quantita de residus que van a l’abocador, així com l’emissió de carboni a l’atmosfera.  

Tot i que es parla molt del reciclatge com a punt clau de preservació del nostre medi ambient, existeix una iniciativa que, a més a més de ser també interessant a nivell econòmic, resulta ser encara més ecològica: la reutilització. Malgrat que en altres sector aquesta iniciativa està més estesa, a l’àrea sanitària es una pràctica molt poc habitual en els hospitals espanyols. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribo el Grup Hilditch, empresa especialitzada en la venta d’equips mèdics en desús i gestió d’actius del sector sanitari, un any després d’haver arribat a Espanya.

Hilditch, la seu del qual està al Regne Unit, país on opera des de fa més de 25 anys, assegura que en països com Anglaterra o Alemanya, aquesta pràctica està molt estesa i que, la majoria dels equips en desús es reutilitzen. “Només els equips més antics i avariats es reciclen”, segons Amelia Mainer, directora de la filial a Espanya.

Estalvi econòmic i optimització de l’espai

A més a més de l’estalvi que la reutilització podria suposar per un hospital -entre 100.000 i 200.000 euros anuals- i els ingressos addicionals gràcies a la venta dels equipaments en desús, extendre la vida útil d’un equip permetria reduir la quantitat de residus que van el abocador, així com l’emissió de carboni.

Per Amelia Mainer, “alguns hospitals paguen a empreses de reciclatge per la retirada i reciclatge dels sesu equips en desús, arribant a abonar uns 3.000 euros per una sala de rajos, per exemple. Però aquest equip es podria arribar a vendre per uns 1.000 euros, pel que el benefici per l’hospital seria de 4.000 euros”, assegura Mainer.

Al marge dels costos del reciclatge, se li ha de sumar els costos d’emmagatzematge i de gestió, així com la devaluació que pateixen aquests equips en desús, que van perdent valor i ocupant un espai que podria aprofitar-se d’una manera molt més òptima.