Pàgina web d’A. Solanes 2010

Pàgina web del CERTA

Pàgina web de Nexes

Gabinet de premsa per a Whirlpool

Gestió de les xarxes sociales de Whirlpool

Contractació d’influencers per a Whirlpool

Pàgina web de García Castro Asesores

Material gràfic de Coyma per a la Fira Hispack

Gestió de les xarxes socials de La Casa de las Latas Asturias

Pàgina web de Vitogas

Pàgina web de Todo Varices

Memòries de Joan Mateu

Disseny publicitat per a Vitogas

Pàgina web de Vetgenomics

Pàgina web del Dr. Sau

Pàgina web de Sorribas Clínica Dental

Pàgina web de Memòries Autoritzades

Memòries de Torres-Vilella

Gestió de xarxes socials de Ribbon

Pàgina web de Ribbon

Gabinet de premsa per a i2Cat

Gabinet de premsa per a Hilditch

Pàgina web de Sniba

Gabinet de premsa per a Vitogas

Memòries d’Ángeles López

Disseny de catàlegs per a Spinreact

Pàgina web de Coyma

Imatge corporativa de Sorribas Clínica Dental

Memòries de Rosalía González

Memòries d’Andrés Espinós

Disseny de les memòries corporatives d’i2Cat

Butlletí diari del COIT

Gestió publicitat de la Revista BIT

Memorias de Werner Knuth

Memòries d’Agustí Bou

Imatge corporativa de Vetgenomics

Xarxes socials de FAOCC

Memòries de Pablo Llorens

Imatge corporativa de CITCEA-UPC

Imatge corporativa d’Spinreact