influencers, rrss, gestión redes sociales, gestion redes sociales, instagram

Activació influencers per a Whirlpool: llançament Supreme Silence

Gabinet de premsa per a Indesit

Gabinet de premsa per a Whirlpool

Gestió de les xarxes sociales de Whirlpool

Activació influencers per a Whirlpool: nova llar Familia Coquetes