Molts coneixeran Palex Medical, empresa líder del mercat sanitari espanyol en solucions hospitalàries avançades dirigida actualment per la tercera generació de la família Knuth, però pocs sabran que l’origen del seu nom prové d’una activitat molt allunyada de l’actual: Patatas y Lechugas Exportación. I és que els orígens d’aquesta empresa, que data de 1955, provenen del sector agrícola. Només una casualitat va posar en contacte a Hans Knuth amb Otto Braun, posant la llavor del que seria 60 anys després Palex, amb l’inici de la comercialització de tripes i, posteriorment, de la producció de fils de sutura.

Una història empresarial molt peculiar i interessant que el seu fill, Werner Knuth, no ha volgut deixar en l’oblit, plasmant tant la trajectòria de l’empresa com la seva pròpia vida i la dels seus avantpassats per a les futures generacions Knuth que vénen i vindran. Per a això, ha confiat en l’equip editorial de Fair Play Comunicació i en la nostra marca registrada Memorias Autorizadas®, que ha desenvolupat i narrat, en 340 pàgines, tota la història de la seva vida i de la seva trajectòria professional.

El llibre inclou, a més, una valuosa informació detallada i documentada dels avantpassats de la família Knuth, d’origen alemany però amb una llarga vinculació també amb la burgesia catalana, per part del seu avi matern. Aquesta informació ha estat possible gràcies a l’àrdua tasca de recerca i documentació realitzada pel nostre equip de Fair Play Comunicació. Unes memòries que, en paraules dels seus propis fills, han permès conèixer no només molt més al seu pare sinó també les seves pròpies arrels.

Les memòries estan editades a tot color, amb una acurada imatge, i inclouen més d’un centenar de fotografies que ajuden a contextualitzar la narració de la història de la vida de la família Knuth.

Muchos conocerán Palex Medical, empresa líder del mercado sanitario español en soluciones hospitalarias avanzadas dirigida en la actualidad por la tercera generación de la familia Knuth, pero pocos sabrán que el origen de su nombre viene de una actividad muy alejada de la actual: Patatas y Lechugas Exportación. Y es que los orígenes de esta empresa, que data de 1955, provienen del sector agrícola. Solo una casualidad puso en contacto a Hans Knuth con Otto Braun, poniendo la semilla de lo que sería 60 años después Palex, con el inicio de la comercialización de tripas y, posteriormente, de la producción de hilos de sutura.

Una historia empresarial muy peculiar e interesante que su hijo, Werner Knuth, no ha querido dejar en el olvido, plasmando tanto la trayectoria de la empresa como su propia vida y la de sus antepasados para las futuras generaciones Knuth que vienen y vendrán. Para ello, ha confiado en el equipo editorial de Fair Play Comunicación y en nuestra marca registrada Memorias Autorizadas®, que ha desarrollado y narrado, en 340 páginas, toda la historia de su vida y de su trayectoria profesional.

El libro incluye, además, una valiosa información detallada y documentada de los antepasados de la familia Knuth, de origen alemán pero con una larga vinculación también con la burguesía catalana, por parte de su abuelo materno. Dicha información ha sido posible gracias a la ardua tarea de investigación y documentación realizada por nuestro equipo de Fair Play Comunicación. Unas memorias que, en palabras de sus propios hijos, han permitido conocer no solo mucho mejor a su padre sino a sus propias raíces.

Las memorias están editadas a todo color, con una cuidada imagen, e incluyen más de un centenar de fotografías que ayudan a contextualizar la narración de la historia de la vida de la familia Knuth.