El saló de perruqueria Ribbon, situat al centre de Sabadell, ha incorporat recentment una novedosa tècnica de coloració, la Baby Blonde Highlights, tot un èxit a nivell mundial. Formada pel reputat perrquer i estilista Johnny Ramírez a Beverly Hills, la seva directora Cinta Pastor acabar de portar a Espanya aquesta nova forma de coloració del cabell, que ja està aconseguint uns molt bons resultats entre els seus clients.

Com a prova d’això, la Cinta va encarregar a Fair Play Comunicació la renovació de la seva pàgina web, centrada en aquesta nova tècnica i que mostra de manera molt clara i gràfica com aconsegueix el «miracle. Amb un disseny modern i fresc, la web incorpora una nova secció de Booking, on s’hi ha afegit un petit cuestionari per afinar i personalitzar en aquesta complicada tècnica de coloració.

A més a més, des del passat mes de març, Fair Play Comunicació gestiona les xarxes socials del saló, Instagram i Facebook.

Pots veure el resultat, aquí.

El salón de peluquería Ribbon, ubicado en Sabadell, ha incorporado recientemente una novedosa técnica de coloración, la Baby Blonde Highlights, que es todo un éxito a nivel mundial. Formada por el reputado peluquero Johnny Ramírez en Beverly Hills, Cinta Pastor acaba de traer a España esta nueva forma de coloración del cabello, que ya está obteniendo unos muy buenos resultados entre sus clientes.

Como prueba de ello, Cinta encargó a Fair Play Comunicación la renovación de su página web, centrada en esta nueva técnica y que muestra de manera clara y muy gráfica cómo obra el «milagro». Con un diseño moderno y fresco, la web incorpora una nueva sección de Booking, donde se ha añadido un pequeño cuestionario al formulario para afinar y personalizar en esta complicada técnica de coloración.

Además, desde el pasado mes de marzo, Fair Play Comunicación gestiona las redes sociales del salón, Instagram y Facebook.

Puedes ver el resultado de nuestro trabajo aquí.