COMUNICACIÓ EXTERNA


La nostra missió és crear una imatge corporativa en connivència amb els principis de cada empresa, convertint la seva activitat en fets noticiables. La comunicació corporativa necessita d’una estratègia global que abasti tots els àmbits d’actuació d’aquesta àrea. Mitjançant les notes de premsa, entrevistes, reportatges, etc., es crea una presència als mitjans de comunicació de vital importància per donar a conèixer o enfortir la seva marca o producte. Així mateix, el gabinet de premsa passa a ser un gran aliat de les campanyes de màrqueting, relacions públiques i publicitat que es desenvolupin.

Gabinet de premsa per accions puntuals

Fair Play li ofereix aquest servei com a suport a les campanyes de llançament de producte o accions concretes de comunicació.


Consultoria de comunicació i RR.PP.


Creació de plans de comunicació


Redacció de tot tipus de continguts


Gabinet de premsa


Difusió d’actes empresarials

WHIRLPOOL