Des del mes de setembre, Fair Play Comunicació compta a la seva cartera de clients de l’àrea del màrqueting i comunicació amb Vitogas. Es tracta d’una de les principals empreses gasistes de la indústria, subministrant GLP i gas natural liquat (GNL) a tota la geografia nacional a més de 16.000 clients de sectors tan variats com el domèstic, comercial, industrial, agrícola, hostaleria i l’automobilístic a través de l’autogas.

Així, Fair Play Comunicació passa a ser l’agència de comunicació de l’empresa gasística, col·laborant en totes les accions de màrqueting que es duguin a terme.

Desde el mes de septiembre, Fair Play Comunicación cuenta en su cartera de clientes del área de marketing y comunicación con Vitogas. Se trata de una de las principales empresas gasistas de la industria, suministrando GLP y gas natural licuado (GNL) en toda la geografía nacional a más de 16.000 clientes de sectores tan variados como el doméstico, comercial, industrial, agrícola, hostelería y el automovilístico a través del autogas.

Así, Fair Play Comunicación pasa a ser la agencia de comunicación de la empresa gasística, colaborando en todas las acciones de marketing que se lleven a cabo.